Reprezentanca

KD-RAM ima eno najmlajših tekmovalnih ekip. Kot društvo si prizadevamo za razvoj kolesarskega športa in vzgojo zdravega življenjskega sloga. Tekmovanja so sicer odlična zabava in aktivna sprostitev, obenem pa pomembna priprava na življenjske izzive, kjer so motivacija, osredotočenost, vztrajnost in samozaupanje še kako pomembni.

Preko tečajev, delavnic, izletov in taborov za vse starosti, seznanjamo naše člane z raznovrstnimi disciplinami gorskega in BMX kolesarstva. Na njih se udeleženci učijo osnovnih veščin, nadgrajujejo svoje motorične spretnosti in si pridobivajo samozavest pri premagovanju ovir.

Tudi tekmovanj se udeležujemo z namenom graditve pozitivne samopodobe, iskanju rešitev in razumevanja lastnega procesa doseganja zastavljenih ciljev. Tekmovanja razumemo kot način zabavnega druženja, podporo organiziranemu športu in soočanje z lastnimi psihološkimi izzivi. Naše reklo je: “Vsaka udeležba me dela boljšega!”.

V skladu z idejo olimpizma, kot si jo je zamislil Pierre de Coubertin, v klubu postavljamo v središče šport kot telesno dejavnost, ki pripomore k celostnemu razvoju posameznika kot odgovornega člana družbe. Zato so vrata naše reprezentance odprta vsem, ki želijo postati boljši in premagati lastne omejitve.

Sponzorji

Hvaležni smo vsem podjetje, ki s svojimi denarnimi sredstvi podpirate naše reprezentante, nam omogočate nemoteno delovanje in osredotočenost na proces treninga. S svojimi sponzorskimi prispevki potrjujete, da se zavedate družbene odogovornosti, razumete, da je največje bogastvo zdravo družbeno tkivo in odnosi, ki jih preko vlaganj v lokalno skupnost pomagate graditi skupaj z nami. Vračanje družbi v obliki prispevkov za delovanje in razvoj športa so plemenita dejanja, ki pa jih v današnjem času razume vse premalo uspešnih podjetij.

Eno prvih podjetij, ki je prepoznalo pomen našega delovanja je Kemis d.o.o., ki je velikodušno podprlo naše tekmovalce in omogočilo vzpostavitev reprezentance. Njihovo reklo “Ker nam ni vseeno!” je gotovo ustrezno, saj odraža razumevanje odgovornosti uspešnih podjetij za razvoj lokalnega okolja. S svojim delovanjem in stalnim vlaganjem v našo reprezentanco to potrjujejo!

Ekipa “backi”

Ekipa zajema otroke in mladino do 15 leta. V njej se otroci prvič srečajo z ciljno usmerjenim delom, uradnimi tekmami, pravili tekmovanj, potrebnimi tehničnimi pripravami za udeležbo in psihološko pripravo na vožnjo. Za njih ves čas skrbi vodja ekipe, ki jih spremlja na tekmovanja ter poskrbi za tehnično podporo in dobro počutje celotne ekipe.

Ekipa “Stari kozli”

Nakupovalna košarica
Scroll to Top