Izjava odgovornosti

S prijavo potrjujete, da se zavedate zahtevnosti izleta ter izpolnjujete zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno udeležbo na izletu. Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila in napotke vodje izleta. Upoštevajte označbe v bike parku. Vozite primerno svojemu znanju in sposobnostim. Vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost! S potrditvijo te prijave prevzemate popolno odgovornost za svojo varnost, zdravje in vsakršne poškodbe!

KD RAM je zgolj logistični ponudnik prevoza do bike parka in nazaj. V bike parku ni organizirano vodenje in je vsak udeleženec prepuščen sebi, vozi samostojno in po lastni presoji.

Shopping Cart
Scroll to Top